O Rodzinie słów kilkaRodzina TatyTępczykowie wczoraj i dzisiajNowiccy wczoraj i dzisiajKresy zapraszająStrona Główna

Rodzina Mamy Jadwigi Duplickiej ur.11.09.1930 roku w Brześciu
zmarła 6 maja 2007 roku w Nowej Rudzie .

Rodzicami Jadwigi i Janiny/siostra ur.30.01.1932 Brześć/ byli Wacław Duplicki i Klementyna Tępczyk, którzy ślub wzięli w Wołczynie k.Brześcia n.Bugiem 3.06.1928 roku.


Wacław urodził się 18.09.1899 roku w Warszawie, miał rodzeństwo siostrę Janinę i brata Romana. Rodzice ich Jan Duplicki i Helena Jóźwicka mieszkali w Warszawie m.in. na ul. Wroniej 23. Ich rodzicami zaś byli Jakub i Józefa Dupliccy. Dane pochodzą z Parafii Wszystkich Świętych w Warszawie przy ul.Grzybowskiej. Wacław Duplicki brał udział w wojnie o Niepodległość 1918-1921. Był podoficerem-kapralem weterynaryjnym. W 1923 roku wstąpił do Policji Państwowej.Mieszkał w Brześciu na ul. Dąbrowskiego 5 . Po ślubie z Klementyną zamieszkali w Brześciu. Mieszkali m.in. na ul. 9-lutego. Dzieci chodziły do szkoły, Klementyna zajmowała się domem. W sierpniu 1939 roku został zmobilizowany, po powrocie z frontu do domu w Brześciu został aresztowany przez Rosjan, osadzony w obozie w Ostaszkowie, a następnie w kwietniu 1940 roku zamordowany w Twerze i pochowany w zbiorowej mogile w Miednoje, gdzie znajduje się tablica nagrobna - st.posterunkowy Wacław Duplicki. Posiadamy 2 listy pisane do żony Klementyny w grudniu 1939 roku. Wacław Duplicki został odznaczony:


Klementyna urodziła się 27.07.1903 roku w Kamionie k.Sochaczewa. Miała rodzeństwo Joannę, Antoninę, Mariannę, Józefę, Henrykę, Bolesławę i Stefana. Rodzicami ich byli Władysław Tępczyk i Helena Więckowska. Władysław Tępczyk miał siostrę Walerię i brata Wawrzyńca, rodzice ich to Marcin i Gertruda Tępczyk. Helena Więckowska miała brata Ludwika i siostrę Marię, rodzicami ich byli Piotr Więckowski i Anastazja Ciura.
Wszyscy mieszkali w Kamionie lub okolicy.

Po aresztowaniu męża Wacława we wrześniu 1939 roku, Klementyna z córkami Jadwigą i Janiną nadal mieszkała w Brześciu. 15 kwietnia 1940 roku zostały wywiezione, trafiły do Kazachstanu. Obłast Akmolińska, rejon Makiński, pasiołok Puszkinka. W lutym 1944 roku zostały przesiedlone na Ukrainę, do obłasti Nikołajewskiej, rejon Basztanka, pracowały w kołchozie. W styczniu 1946 roku wyjazd do Polski, 29 marca przyjechały na stację Kłodzko na Ziemiach Zachodnich. Zamieszkały w Kłodzku ul.Półwiejska 71.

Jadwiga wyszła za mąż 19.12.1950 roku za Stanisława Nowickiego.

Janina wyszła za mąż 7.04.1953 roku za Sylwestra Widucha, który z rodzicami i rodzeństwem mieszkał też w Kłodzku na ul.Półwiejskiej. W 1957 roku wyjechali do Żywca. Mają córki Halinę i Jolantę.

Ślub Klementyny Tępczyk i Wacława Duplickiego 3 czerwiec 1928 rok

Ślub Klementyny Tępczyk i Wacława Duplickiego
Wołczyn k.Brześcia 3 czerwiec 1928 rok
Kościół w Wołczynie pod wezwaniem Świętej Trójcy

Kościół Świętej Trójcy w Wołczynie k. Brześcia
Tutaj ochrzczono także Henrykę i Bolesławę urodzone w Hremiaczach
Wacław Duplicki i Klementyna Tępczyk

Wacław Duplicki i Klementyna Tępczyk
Policjanci Gołobienko Piotr, Wacław Duplicki na kolanach Jadwiga Duplicka Brześć 1935 rok

Policjanci Gołobienko Piotr, Wacław Duplicki
na kolanach Jadwiga Duplicka Brześć 1935 rok
Policjanci Kazimierz Czop /stoi/, Wacław Duplicki, Gołobienko Piotr, Brześć 1935 rok

Policjanci Kazimierz Czop /stoi/, Wacław Duplicki,
Gołobienko Piotr, Brześć 1935 rok
Brześć

Brześć nad Bugiem
Plan miasta z lat 30-stych ub. wieku
Rodzina Duplickich mieszkała na ulicy 9-go Lutego 33
Klementyna Duplicka Jadwiga, Janina, Brześć 1935 r.

Klementyna Duplicka
Jadwiga, Janina, Brześć 1935 r.
spacer po ulicy 3-go Maja, obecnie Puszkińskaja
Klementyna Duplicka Janina, Jadwiga, Brześć 1936 r.

Klementyna Duplicka
Janina, Jadwiga, Brześć 1936 r.
Jadzia Duplicka z ks. proboszcz Wacław Piątkowskim

I Komunia Święta Jadzia Duplicka /z lewej/ i ks. proboszcz Wacław Piątkowski
przed szkołą podstawową nr 5 na ulicy Jasnej 14 czerwiec 1939 roku
Brześć kościół NMP 14 czerwiec 1939

I Komunia Święta Jadwigi Duplickiej /zaznaczone strzałką z mamą Klementyną/
Kościół Najświętszej Marii Panny w Brześciu n.Bugiem
14 czerwiec 1939
I komunia Święta

Obrazek z I Komunii Świętej Jadwigi Duplickiej
Kościół Najświętszej Marii Panny w Brześciu n.Bugiem
14 czerwiec 1939 roku
Zaświadczenie repatryjacyjne

Zaświadczenie Repatryjacyjne na wyjazd do Polski
dla Klementyny Duplickiej z córkami Jadwigą i Janiną
Mikołajów /dzisiaj Ukraina/ 29 styczeń 1946
Wreszcie w Polsce

Po 6 latach poniewierki nareszcie w Polsce
Kłodzko 29 marca 1946 roku
Irena Putek i Piotr Nowicki

Z koleżanką mamy Ireną Putek w Kłodzku na ul. Półwiejskiej 71 /obecnie 10/
w tym domu po wojnie mieszkała Klementyna z córkami
Pani Irena z domu Michalkiewicz mieszkała przed wojną w Brześciu
ojciec jej Filip Michalkiewicz był policjantem w Brześciu ,zastrzelony w Twerze , pochowany w Miednoje
Z mamą i siostrą w 1940 roku były wywiezione do Kazachstanu , po wojnie mieszkały w Kłodzku na Półwiejskiej 49/obecnie 7/
Kłodzko liceum wieczorowe 1948

Liceum wieczorowe w Kłodzku 1948 rok
pierwsza z prawej siedzi Jadwiga Duplicka , w środku Irena Michalkiewicz
Kłodzko liceum wieczorowe 1948

Przed szkołą Liceum Wieczorowe w Kłodzku 1948 rok
druga z prawej siedzi Jadwiga Duplicka , obok z lewej Irena Michalkiewicz, w środku prof. Marian Jamka /uczył geografii/
od góry 2-gi z prawej Piotr Dołgan z Ratna
Jadwiga, Janina Duplickie, Kłodzko 1950 r.

Jadwiga, Janina Duplickie, Kłodzko 1950 r.
 
Sylwester Widuch, Janina Duplicka Ślub Kłodzko 07.04.1953 r.

Sylwester Widuch, Janina Duplicka
Ślub Kłodzko 07.04.1953 r.
Kłodzko ślub Sylwester Widuch, Janina Duplicka

Ślub Sylwester Widuch, Janina Duplicka
Warszawa Janina Duplicka i Sylwester Widuch

Sylwester Widuch, Janina Duplicka Warszawa lata 50-te ,odwiedziny narzeczonego w wojsku
z lewej Klementyna Duplicka 1972

od lewej Klementyna Duplicka Słupiec maj 1972
Władysław Tępczyk z córką Marianną i jej kawalerem Warszawa lata 30-te

Władysław Tępczyk z córką Marianną i jej kawalerem
Warszawa lata 30-te
Klementyna Duplicka Nowa Ruda październik 1979 r.

Klementyna Duplicka
Nowa Ruda październik 1979 r.
St. posterunkowy Wacław Duplicki

Starszy posterunkowy Wacław Duplicki Brześć lata 30-ste
Akt Urodzenia Wacław Duplicki

Akt urodzenia Wacława Duplickiego
Warszawa 18 września 1899
Świadectwo szkolne Sosnowiec 8 listopad 1930

Świadectwo szkolne ukończenia przeszkolenia zawodowego
Sosnowiec 8 listopad 1930
Brześć 4 listopada 1937

Przenosiny Wacława Duplickiego do Wydziału Śledczego
Brześć 4 listopada 1937
Kartka z Ostaszkowa do żony Klementyny

Kartka Wacława Duplickiego z obozu jenieckiego w Ostaszkowie
Ostaszków 26 grudzień 1939
Wacław Duplicki życiorys Wierzchowiec 22.10.1922

Wierzchowiec 22.10.1926 rok
życiorys Wacława Duplickiego
Ostaszków 26.12.1939 r

Ostaszków 26 grudzień 1939 rok
Kartka Wacława Duplickiego do żony Klementyny
Las Cmentarz w Miednoje

Las Cmentarz w Miednoje Rosja
Miejsce pochówku zamordowanego st. posterunkowego Wacława Duplickiego oraz innych internowanych z Ostaszkowa
Cmentarz w Miednoje Rosja starszy posterunkowy Wacław Duplicki Komenda Powiatowa Policji Państwowej Brześć n.Bugiem 18.09.1899 r. Warszawa - 1940 r.

Cmentarz w Miednoje Rosja
starszy posterunkowy Wacław Duplicki Komenda Powiatowa Policji Państwowej Brześć n.Bugiem
18.09.1899 r. Warszawa - 1940 r.
Ostaszków 11.12.1939 r

Ostaszków 11 grudzień 1939
List Wacława do żony Klementyny
Ostaszków 11.12.1939 r

Ostaszków 11 grudzień 1939
List Wacława do żony Klementyny
Rodzina Policyjna

RODZINA POLICYJNA 1939
Legitymacja członkowska
Halina,Klaudia i Jacek Wiewióra

Halina ,Klaudia i Jacek Wiewióra Filadelfia 2005
Halina i Klaudia Wiewióra

"Polskie Powroty" grudzień 2011
Halina i Klaudia Wiewióra przed odlotem do Polski
Marta i Paul Holton

Marta Możdżeń /prawnuczka Wacława Duplickiego/ i Paul Holton z Rodzicami
Ślub w kościele w Lalikach 29 październik 2009